Lektura

U pisanoj (ali i govornoj) komunikaciji važno je ostaviti dobar dojam. Pravopisne i gramatičke pogreške, osim što našu poruku mogu učiniti nejasnom, na primatelja poruke ostavljaju dojam da nismo dovoljno pismeni. Hoće li druga osoba htjeti imate posla s nama ako se tako predstavljamo?   Št...
Pročitaj više