Greška, grješka, pogreška, pogrješka

Greška, grješka, pogreška, pogrješka – što je točno, a što pogrešno? Najprije razjasnimo podrijetlo i značenje ovih riječi pa ćemo se osvrnuti na kraćenje dugog sloga ije u je ili e. Riječ greška nastala je od imenice grijeh, a pogreška od glagola pogriješiti koji je pak nastao od imenice grijeh.…

Saznaj više…

Zadnji, stražnji i posljednji

Ima li mačka prve i zadnje ili prednje i stražnje noge? Hoćemo li sjesti u zadnji, stražnji ili posljednji red u kinu? Hoćemo li ju pozdraviti zadnji ili posljednji put prije odlaska? Ova tri pridjeva često se isprepliću i upotrebljavaju u raznim kontekstima, iako ne u svakome pravilno. Za pravilnu…

Saznaj više…

Dobra večer, dobar večer, dobra veče

Kada sretnemo koga ujutro, poželjet ćemo mu dobro jutro, a sretnemo li ga oko podne, reći ćemo mu dobar dan. No, kad mrak padne i nastupi večer, kako ćemo pozdraviti osobu? Pridjevi se s imenicom slažu u rodu, broju i padežu. Imenica večer je u standardnom jeziku ženskog roda i…

Saznaj više…

U redu ili uredu, u oči ili uoči, u ime ili uime…

Sastavljeno i rastavljeno pisanje tema je koja zahtijeva svoje “mjesto pod suncem”. Vrlo često čujem pitanje: piše li se zajedno (sastavljeno) ili odvojeno (rastavljeno), a ja na to odgovorim: Ovisi o tome što želite reći. U redu ili uredu, u oči ili uoči, u ime ili uime – ovo su samo…

Saznaj više…