Dobro nam došao studeni!

Često se pogreška u pisanoj komunikaciji događa u sklonidbi naziva mjeseca. Naime, u mnogim obrascima čija se struktura ne mijenja, već se samo upisuju podaci, često naziv mjeseca bude naveden u nominativu. To naravno nije pravilno. Zašto? Naziv mjeseca treba pisati u genitivu jer datum čitamo ovako: prvi dan mjeseca siječnja.

Osim veljače, svi su mjeseci u muškom rodu te osim studenog, završavaju na suglasnik što je tipičan završetak imenice u muškom rodu pa se stoga jednostavno, bez previše muke, ti mjeseci sklanjaju kao imenice muškog roda, pr. dječak. No, glavobolju zadaje mjesec studeni koji je također muškog roda, ali završava na samoglasnik. Često, kako ne bismo pogriješili u sklonidbi, napišemo ga u nominativu. No, to je pogrešno. Evo kako se pravilno sklanja studeni:

N studeni
G studenog/studenoga
D studenom/studenome/studenomu
A studeni
V studeni
L studenom/studenome/studenomu
I studenim