Greška, grješka, pogreška, pogrješka

Greška, grješka, pogreška, pogrješka – što je točno, a što pogrešno? Najprije razjasnimo podrijetlo i značenje ovih riječi pa ćemo se osvrnuti na kraćenje dugog sloga ije u je ili e.

Riječ greška nastala je od imenice grijeh, a pogreška od glagola pogriješiti koji je pak nastao od imenice grijeh. Međusobno se razlikuju i po značenju.

Prema Hrvatskom jezičnom portalu greška je ‘ono što se učini protiv plana ili drugačije nego što valja, neispravan postupak, omaška; neispravnost nastala takvim postupkom, tako prouzročen nedostatak, slaba strana izražena kao svojstvo čega; nedostatak’ dok je pogreška ‘netočna ili loša ideja ili mišljenje’ ‘ono što je napravljeno loše, netočno ili nekorektno’.

Najbolje to možemo objasniti primjerom: Donijeli su stratešku pogrešku, a rezultat je roba s greškom.

Iako se značenja razlikuju, u razgovornom stilu vrlo često nailazimo pogrešku tamo gdje bi trebala stajati greška. No, razgovorni stil je stil u kojem je to dopušteno, dok u službenoj komunikaciji može uzrokovati probleme u razumijevanju.

Grješka i pogrješka

U ovom slučaju riječ je o jezičnoj pojavi koju nazivamo pokriveno r, a događa se kada skupina suglasnik + r + je pripada istom morfemu.

Iako mnogi smatraju da grješka i pogrješka nisu pravilni oblici, pravopisne knjige kažu drugačije. Još uvijek službeni pravopis Hrvatski pravopis Babića, Finke i Moguša iz 1996. godine (4. izdanje) dopušta dvojnosti (greška i grješka, pogreška i pogrješka), a prate ga u tome i pravopisi novijeg datuma. I dok spomenuti pravopis iz 1996. daje prednost rješenjima grješka i pogrješka, pravopisi Matice hrvatske i Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje prednost daju rješenjima greška i pogreška.

Zaključak

Strogo jezično gledano upotrijebite li izraze grješka i pogrješka, niste pogriješili, naročito zato što ih službeni hrvatski pravopis preporučuje. Ipak, u jezičnoj praksi nisu toliko zaživjeli koliko greška i pogreška kojima noviji pravopisi daju prednost u upotrebi. Veću ćete grešku učiniti upotrijebite li pogrešku umjesto greške i obrnuto. No, neće ni to biti toliko pogrešno ako druga osoba bude razumjela to što ste joj htjeli reći.

FOTO: www.freepik.com