Lektura

U pisanoj (ali i govornoj) komunikaciji važno je ostaviti dobar dojam. Pravopisne i gramatičke pogreške, osim što našu poruku mogu učiniti nejasnom, na primatelja poruke ostavljaju dojam da nismo dovoljno pismeni. Hoće li druga osoba htjeti imate posla s nama ako se tako predstavljamo?

 

Što radimo?

  • Ispravljamo pravopisne i gramatičke pogreške.
  • Savjetujemo kako se što bolje i jasnije izraziti.
  • Prilagođavamo vašu poruku namjeni i primatelju poruke.
  • Dotjerujemo stil i jezik vaših poruka kako bi bile ‘zvučnije’ i ‘primamljivije’.
  • Pomažemo vam da u pisanoj komunikaciji ostavite što bolji dojam.

 

Kako izgleda proces lekture?

Kada zaprimimo tekst na lekturu, učinimo procjenu i pošaljemo vam ponudu s definiranim rokom izrade. Po prihvaćanju ponude započinjemo s radom. Tekst prolazi tri čitanja. Ako je riječ o publikaciji kojoj slijedi grafička priprema, treće čitanje prema dogovoru s klijentom može se učiniti na predlošku za tisak.

Lektorirani tekst možemo poslati čist ili s evidentiranim promjenama (Track changes). Obično šaljemo obje verzije.

 

Cijena

Naša standardna cijena je 30,00 kn po kartici teksta. Kartica iznosi 1800 znakova s bjelinama. U cijenu su uključene lektura, korektura i redaktura teksta.

Cijena lekture, redakture i korekture znanstvenih i stručnih tekstova uvećava se za 30%.

Hitnu lekturu (odnosi se na rok od 24 do 48 sati) ne radimo.

Zatraži ponudu

Reference