LEKTURA

U pisanoj (ali i govornoj) komunikaciji važno je ostaviti dobar dojam. Pravopisne i gramatičke pogreške, osim što našu poruku mogu učiniti nejasnom, na primatelja poruke ostavljaju dojam da nismo dovoljno pismeni. Hoće li druga osoba htjeti imate posla s nama ako se tako predstavljamo?

Što radimo?
  • Ispravljamo pravopisne i gramatičke pogreške.
  • Savjetujemo kako se što bolje i jasnije izraziti.
  • Prilagođavamo vašu poruku namjeni i primatelju poruke.
  • Dotjerujemo stil i jezik vaših poruka kako bi bile ‘zvučnije’ i ‘primamljivije’.
  • Pomažemo vam da u pisanoj komunikaciji ostavite što bolji dojam.
Kako izgleda proces lekture?

Kada zaprimimo tekst na lekturu, učinimo procjenu i pošaljemo vam ponudu. Po prihvaćanju ponude započinjemo s radom. Tekst prolazi tri čitanja. Ako je riječ o publikaciji kojoj slijedi grafička priprema, treće čitanje prema dogovoru s klijentom može se učiniti na predlošku za tisak.

Lektorirani tekst možemo poslati čist ili s evidentiranim promjenama (Track changes), prema dogovoru s klijentom.

Cijena

Naša standardna cijena je 30,00 kn po kartici teksta (Kartica iznosi 1800 znakova s bjelinama.). U cijenu je uključena korektura i redaktura teksta.

Cijena lekture znanstvenih i stručnih tekstova uvećava se za 30%.

Hitnu lekturu (odnosi se na rok od 24 do 48 sati) ne radimo.