Moj ili svoj?

Uzmite vašu knjigu ili uzmite svoju knjigu?
Daj mi moju olovku ili daj mi svoju olovku?

Zašto nam ove zamjenice stvaraju probleme?

Zamjenica svoj je povratno-posvojna, a zamjenice moj, tvoj, njegov, njezin, naš, vaš, njihov su posvojne. Dakle, posvojnost (pripadnost komu ili čemu) svojstvo je koje imaju obje vrste zamjenica. Možda upravo zato nastaje ta pomutnja. No, rješenje postoji pa hajd’mo ga otkriti.

Pripadanje čega subjektu, odnosno ako se radnja vraća na isti subjekt označujemo povratno-posvojnom zamjenicom svoj. Pravilno je tako reći Ja imam svoju knjigu, a ti imaš svoju ako želimo reći da svatko ima knjigu koja pripada njemu.

Objasnimo na primjerima s početka:

Uzmite vašu knjigu ili uzmite svoju knjigu? – pravilno je reći: uzmite svoju knjigu  – dakle, knjigu koja pripada njima.

Daj mi moju olovku ili daj mi svoju olovku? – obje rečenice su pravilne, no ne izriču istu poruku. Rečenicom Daj mi moju olovku zamolit ćemo drugu osobu da nam da olovku koja pripada nama, a rečenicom Daj mi svoju olovku zamolit ćemo drugu osobu da nam da olovku koja pripada toj osobi.

 

Njegov, njezin i svoj

Kod izricanja posjedovanja čega treće osobe, upotreba zamjenice njegov/njezin ili posvojno-povratne svoj mijenja značenje izjave.

Ako kažemo Ivana ima svoju knjigu znači da Ivana ima knjigu koja je njezina, koja pripada njoj, no ako kažemo Ivana ima njezinu knjigu, rekli smo da Ivana ima knjigu koja pripada nekoj drugoj ženskoj osobi.


Upravo ste shvatili da vaši tekstovi trebaju lekturu? Dobro bi vam došlo i uredništvo vaših publikacija?

Javite nam se – zatražite ponudu.


 

Podijeli na društvenim mrežama
0