Promjene u distribuciji obveznih primjeraka novih izdanja prema sveučilišnim knjižnicama

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti koji je stupio na snagu 28. veljače 2019. godine donosi nam novitete u pogledu distribucije obveznih primjeraka novih izdanja prema sveučilišnim knjižnicama.

Naime, knjige koje se objavljuju, bilo u tiskanom, bilo u digitalnom obliku, trebale bi imati ISBN (International Standard Book Number) – jedinstveni identifikator knjiga i drugih omeđenih publikacija bez obzira na medij na kojem se objavljuju. ISBN u Hrvatskoj dodjeljuje Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, odnosno Hrvatski ured za ISBN.

Obveza nakladnika je dostavljanje obveznih primjeraka Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Do sada se dostavljalo 9 primjeraka od kojih je 7 proslijeđeno područnim sveučilišnim knjižnicama u Hrvatskoj. Od 28. veljače obveza se izmijenila u dijelu distribucije pa članak 39. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti glasi:

(1) Nakladnik koji ima sjedište u Republici Hrvatskoj i objavljuje ili proizvodi tiskane publikacije, publikacije na elektroničkom prijenosnom mediju ili u drugim materijalnim oblicima iz članka 37. ovoga Zakona namijenjene javnosti dužan je od te građe besplatno i o svom trošku, a najkasnije u roku od 30 dana nakon završetka tiskanja, umnažanja ili proizvodnje, dostaviti Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu dva primjerka publikacija u obliku u kojem je objavljena ili proizvedena, jedan primjerak Sveučilišnoj knjižnici u Splitu te po jedan primjerak publikacija sveučilišnim knjižnicama u Osijeku, Puli i Rijeci, kao i u Mostaru te općeznanstvenim knjižnicama u Dubrovniku i Zadru.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, za sveučilišne knjižnice u Osijeku, Puli i Rijeci, kao i u Mostaru te općeznanstvene knjižnice u Dubrovniku i Zadru vrste publikacija iz članka 37. ovoga Zakona koje su im nakladnici dužni dostaviti kao obvezni primjerak mogu se pravilnikom iz stavka 7. ovoga članka utvrditi u suženom obujmu prema potrebama ovih knjižnica.

(5) Svaki nakladnik dužan je u roku iz stavka 1. ovoga članka dostaviti još po jedan primjerak građe matičnoj knjižnici na području županije na kojoj je njegovo sjedište radi stvaranja zavičajne zbirke. Tiskar s područja jedne županije koji tiska za nakladnika iz druge županije dužan je u istom roku jedan primjerak dostaviti matičnoj knjižnici na području županije na kojoj je njegovo sjedište.

U nastavku donosimo adrese na koje je potrebno poslati obvezne primjerke te preporučujemo vam da uz njih pošaljete dopis u kojem knjižnicu molite da vam potvrdi zaprimanje primjeraka. Uz adresu, dodajte napomenu “obvezni primjerak”.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Hrvatske bratske zajednice 4
10000 Zagreb

Sveučilišna knjižnica u Splitu
Ruđera Boškovića 31
21000 Split, Hrvatska

Sveučilišna knjižnica u Rijeci
Dolac 1
51000 Rijeka

Sveučilišna knjižnica u Puli
Herkulov prolaz 1
52100 Pula

Gradska i sveučilišna knjižnica u Osijeku
Europska avenija 24
31000 Osijek

Sveučilišna knjižnica u Zadru
Ulica Mihovila Pavlinovića 1
23 000 ZADAR

Dubrovačke knjižnice Dubrobnik
Znanstvena knjižnica
Cvijete Zuzorić 4
20 000 Dubrovnik

Sveučilište u Mostaru
Sveučilišna knjižnica
Trg hrvatskih velikana 1
88 000 Mostar

Županijska knjižnica Istarske županije je Gradska knjižnica Pula, Kandlerova ul. 39, 52100 Pula.

Ne zaboravite i na primjerke koje šaljete matičnoj sveučilišnoj knjižnici za usluge izrade CIP zapisa!

FOTOGRAFIJA: Pixabay

Podijeli na društvenim mrežama
0