Greška, grješka, pogreška, pogrješka

Greška, grješka, pogreška, pogrješka - što je točno, a što pogrešno? Najprije razjasnimo podrijetlo i značenje ovih riječi pa ćemo se osvrnuti na kraćenje dugog sloga ije u je ili e. Riječ greška nastala je od imenice grijeh, a pogreška od glagola pogriješiti koji je pak nastao od imenice grijeh....
Pročitaj više