Umijeće javnog nastupa

Unatoč uvjerenju, Umijeće javnog nastupa nije nešto što se ne može naučiti. Dapače, ovladavanje javnim nastupom i govorništvom, vještine su koje se uče. Ipak sve polazi od dobre pripreme, stoga ćemo na edukaciji na primjerima naučiti kako se pripremiti za javni nastup (kako pripremiti dobru prezentaciju ili govor), kako se pravilno izražavati u govoru i pismu, kako i kada uvježbavati svoje prezentacije i govore te kako se fizički pripremiti za javni nastup, prisjetit ćemo se i osnova neverbalne komunikacije te u konačnici naučiti prevladati i/ili obuzdati strah i tremu.

Trening je zamišljen kao interaktivna radionica koja će se provoditi na primjerima iz prakse, a polaznici će kreirati vlastite prezentacije i/ili govore na kojima će vježbati javni nastup.

Što ćete naučiti:

  • elemente javnog nastupa;
  • tehnike svladavanja treme, straha i nervoze;
  • vladanje tematikom;
  • upoznavanje s osnovama (verbalne i neverbalne) komunikacije;
  • priprema govora – fokusiranje na ‘bitno, izbacivanje ‘nebitnog’;
  • pristup javnom nastupu;
  • primjena u praksi.

Način rada: Kombinacija predavanja i praktičnog rada, razmjena iskustava, vježbe javnog nastupa.

Trening je namijenjen: poduzetnicima, obrtnicima, predstavnicima javnog sektora, ustanova i civilnog društva te svima koji žele naučiti nešto novo.

Trajanje: 15 sati

Predavačica: Marijeta Matijaš