Kratice i pokrate riječi

Kako bi se pisanje pojednostavilo, komunikacija ubrzala, ali i smanjila količina/dužina teksta, ljudi su u pisanoj komunikaciji počeli kratiti riječi. Danas razlikujemo standardne i nestandardne kratice, pokrate riječi, inicijale i oznake.

 

Kratice

Kratice su skraćene riječi nastale izostavljanjem određenih slova. Razlikujemo standardne (službene, dogovorene) i nestandardne kratice (koje su se spontano pojavile u narodu, ali nisu prihvaćene kao kratice i uvedene u pravopise i rječnike).

Standardne kratice nastaju kraćenjem jedne ili više riječi, pišu se malim početnim slovom i ne sklanjaju se. Primjerice: itd. (i tako dalje), jd. (jednina), br. (broj). Iznimku čine kratice gđa i gđica koje se sklanjaju te pH, Rh, N (nominativ), G (genitiv) i ostali padeži u kojima nalazimo veliko slovo. Neke riječi mogu imati dvije i više kratica poput: g. i gosp. za gospodina.

Iza većine kratica piše se točka (priljubljena slovu s lijeve strane). Iznimku čine kratice: gđa, gđica, don, fra, pH, Rh.

Ako se kratica sastoji od više skraćenih riječi, iza svake dolazi točka, a nakon točke bjelina (razmak), primjerice: d. o. o. za društvo s ograničenom odgovornošću. Neke su riječi srasle u sintagme pa ih promatramo kao cjeline: npr. za na primjer.

Drugu skupinu čine nestandardne kratice. Njih ima sve više. Obiluju u neslužbenoj komunikaciji, a nerijetko prodiru i u službenu. Nabrojit ćemo nekoliko: lp (lijep pozdrav), sr/SR (sretan rođendan), pozzz (pozdrav), cj (cijena), np (nema problema) i sl. Preporuka je da ih se u službenoj i poluslužbenoj komunikaciji izbjegava.

 

Pokrate

Pokrate su složene kratice. Pišu se velikim slovima uz nekoliko iznimaka koje mogu sadržavati mala slova (BiH), u pravilu se sklanjaju i ne završavaju točkom (osim pokrata iz latinskoga jezika). Neke pokrate su opće imenice, a neke su vlastita imena. Mnoge smo preuzeli iz latinskog jezika: P. S. (post scriptum), N. B. (nota bene) i sl.

Primjeri pokrata: VKV (visokokvalificiran), TV (televizija), NK (nogometni klub), DHMZ (Državni hidrometeorološki zavod), HEP (Hrvatska elektroprivreda), REGOS (Registar osiguranika), IDA (Istarska razvoja agencija).

Neke smo pokrate preuzeli iz stranih jezika: PIN (personal identification number), USB (universal serial bus), WC (water closet), Wi-Fi (Wireless-Fidelity) i sl.

Pokrate se sklanjaju, a od njih se mogu izvesti i druge vrste riječi (pr. pridjevi, glagoli i sl.). Ako pokrate pišemo velikim slovima, između pokrate i nastavka umeće se spojnica:

NK: Igra u NK-u.
IDA: Zaposlena je u IDA-i.
HEP: HEP-ova nagradna igra.

Iznimku čine pokrate RH (Republika Hrvatska) i BiH (Bosna i Hercegovina) te BDM (Blažena Djevica Marija), BMG (Baltazar, Melkior, Gašpar), INRI (Iesus Nasarenus rex ludaeorum) koje se ne sklanjaju.

Kod pokrata ženskoga roda u kosim padežima i izvedenicama završno se -A piše, ali se ne čita:

HINA, HINA-e, HINA-i
FINA, FINA-e, FINA-i…
INA
, INA-e, INA-i

Kod pokrata koje u izgovoru završavaju glasom i iza spojnice umeće se j ispred obličnih i tvorbenih nastavaka:

ACI, ACI-ja, ACI-juACI-jem, ACI-jev
CIA, CIA-je, CIA-ji… CIA-jom, CIA-jin
BBC
[bi-bi-si], BBC-ja, BBC-juBBC-jem, BBC-jev

Kako pokrate pisati u naslovu?

Često duga imena organizacija u naslovima (koji moraju biti što kraći) pišemo u obliku pokrata. Pravilno je tada pokratu pisati velikim slovima, a nastavak malima bez obzira na to što je čitav naslov napisan velikim slovima. Primjerice: MARKO MARKOVIĆ NOVI JE RAVNATELJ HAZU-a.

 

Želim znati više

U ovom smo vam članku nastojali sažeti vrlo opširnu temu. Više informacija pronaći ćete na www.pravopis.hr, a vrlo detaljan pregled kratica i pokrata u Hrvatskom pravopisu autora Lade Badurina, Ivana Markovića i Krešimira Mićanovića u izdanju Matice hrvatske.

Pregled najčešćih kratica u poslovnoj komunikaciji dali smo u knjizi Mali jezični savjetnik za bolju poslovnu komunikaciju koju možete naručiti na ovoj poveznici.

ILUSTRACIJA preuzeta s http://www.fakingnews.firstpost.com.


Upravo ste shvatili da vaši tekstovi trebaju lekturu? Dobro bi vam došlo i uredništvo vaših publikacija?

Javite nam se – zatražite ponudu.